Одељењске старешине

Матична школа:

 

ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ

МАТИЧНА ШКОЛА

Ред.бр.

Разред одељење

Име и презиме одељењског старешине

Напомена

1.

I-1

Миленко Мандић
2.

I-2

Милка Томић

3.

II-1

Зорица Јањић

4.

II-2

Жељка Дејановић

5.

III-1

Оливера Милановић

6.

III-2

Снежана Цветиновић

7.

III-3

Марија Петровић
8.

IV-1

Гордана Симић
9.

IV-2

Мирјана Ћосић
10.

IV-3

Радмила Лукић
11.

V-1

Татјана Ђурић
12.

V-2

Зоран Кокановић
13.

V-3

Милован Максимовић
14.

VI-1

Стефановић Миланка
15.

VI-2

Стефановић Љиљана
16.

VI-3

Станојевић Светлана
17.

VII-1

Миливоје Радосављевић
18.

VII-2

Јелена Трипковић
19.

VII-3

Весна  Митровић
20.

VIII-1

Мирјана Марковић
21.

VIII-2

Дарко Бурмазовић

ИЗДВОЈЕНА ОДЕЉЕЊА

Ред. бр

Разред

Име и презиме одељенског старешине

Напомена

1.

V

Наташа Максимовић

Зајача

2.

VI

Весна Џиновић

Зајача

3.

VII

Миленка Јорданов

Зајача

4.

VIII

Милосава Савић

Зајача

5.

II, IV

Светлана Ђурић

Зајача

6.

I, III

Миланка Васиљевић

Зајача

7.

II, IV

Милица Стефановић

Пасковац

8.

I, III

Комарчевић Јелена

Пасковац

9.

I- IV

Славица Ивковић

Г. Борина

Уопштени план рада одељенског старешине:

Програм рада одељењских старешина у суштини се поклапа са програмом рада одељењских заједница. У овој школској години рад одељењског старешине одвијаће се кроз:

  • реализовање часова одељењског старешине;
  • пружање помоћи у раду одељењске заједнице и ученичког парламета – за 7. и 8. разред;
  • упознавање ученике са правилима понашања у школи, обавезама и дисциплинским мерама за неизвршавање обавеза ученика;
  • обезбеђивање непосредне сарадње са наставницима који остварују наставу у одељењу;
  • праћење индивидуалног развоја сваког ученика у одељењу (здравствено стање, физички, социјални, емоционални и интелектуални развој, економске, социјалне и породичне прилике);
  • подстицање формирања хигијенских, културних и радних навика ученика;
  • саветодавни и појачан васпитни рад са ученицима појединачно, групно или са одељењском заједницом;
  • решавање дисциплинских проблема насталих на часовима појединих предмета;
  • припремање предлога екскурзије ученика, извођење екскурзије и старање о безбедности и дисциплини ученика на екскурзији;
  • припремање седница одељењског већа и спровођење одлука;
  • припремање и реализацију родитељских састанака најмање четири пута годишње;
  • подношење усменог извештаја о свом раду одељењском већу најмање два пута годишње;
  • вођење педагошке документације.